Правят приемни за земеделски стопани през април

трактори АМ СТрумаНационална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще организира пет изнесени приемни в област Перник през месец април, които ще са в Общинските служби по земеделие. Срещите ще бъдат на 21 април от 13 до 17 ч. в Брезник, на 22 април от 9:30 до 12:30 ч. – в Ковачевци и от 13 до 17 ч. – в Земен, на 24 април от 9:30 до 12:30 ч. – в Радомир и от 13 до 17 ч. – в Перник.
Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на земеделските стопани до консултантските услуги на службата.
Всеки от тях ще може на място си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.