Предлагат в Трън да има паметна плоча на „Въртоп“

В Трън да бъде поставена паметна плоча на създателите на революционната организация „Въртоп“, предлага ВМРО, съобщава БТА, цитирайки местния Общинския съвет. Предложението ще бъде обсъдено на заседание на 28 февруари.
„Въртоп“ е вътрешна западнокрайска революционна организация. Тя е възникнала в отговор на безпокойството, заплахите и насилието, на които е било подложено българско население от Западните покрайнини след Ньойския договор, когато били откъснати части от Кулско, Царибродско, Трънско и Босилеградско и се придали към новоучреденото Сърбо-Хърватско-Словенско кралство.Организацията е съществувала в периода 1924 – 1934 г.
Предвижда се паметната плоча да бъде монтирана в землището на село Ломница в близост до пътя за Трънското Ждрело.
Инициативата на местното и областно ръководство на ВМРО е подкрепена от кмета на граничната община. С нея се поставя началото на кампания, целяща да припомни на всички българи в страната и чужбина историята на организацията.