През зимата в брезнишко: Селските кметове съобщават ежедневно дали има преспи

В специална заповед са набелязани мерки за действие при евентуално усложнена зимна обстановка

 

снегориниЗадължиха селските кметове и кметските наместници да съобщават ежедневно какво е състоянието на пътищата в населените места през зимата. Информацията местните управници трябва да подават на дежурния по Общински съвет за сигурност. Същите задължения имат и началникът на Районната пътна служба,  който е отговорен за организиране на дейностите по зимното поддържане на републиканските пътища на територията на община Брезник, както и управителят на фирмата, която извършва снегопочистването на общинската пътна мрежа.

Отговорностите им са вменени в специална заповед на кмета на общината Васил Узунов, свързана с осигуряване на нормално функциониране на техническата инфраструктурата, снабдяването, обслужването и услугите на територията на община Брезник и намаляване на последствията за населението при усложнена зимна обстановка през зимен сезон 2014 – 2015 година.

Сред посочените мерки е зареждането на магазините, особено тези в по- отдалечените и трудно достъпни места, с хранителни продукти от първа необходимост. . Председателите на потребителни кооперации и собствениците на магазини се задължават да организират снабдяването и да създадат минимум запас на стоки от първа необходимост в търговската мрежа, като брашно, олио, захар, макаронени изделия, ориз, сол и др.

Според заповедта, при нужда, снегопочистващата фирма, трябва да включи в приоритетното почистване и участъците от пътищата, които водят към населени места останали без стоки от първа необходимост или за оказване на помощ на лица нуждаещи се от първа медицинска помощ. Ръководителите на фирми, учреждения, обществени организации,търговски обекти, наематели и собственици на сгради, както и физически лица пък са длъжни да извършват снегопочистване, непосредствено след спиране на снеговалежите на тротоарите и прилежащите площи на имотите си. Те трябва да отстраняват и висулките по сградите, както и натрупването от сняг. В селата организацията за своевременното почистване на прилежащите тротоарни площи около обслужващи обекти е задължение на кметовете и кметските наместници.