Публично обсъждане на нова наредба за по-високи цени на административни услуги

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите и право на територията на Община Перник ще бъде подложена на обществено обсъждане днес  –  днес,  4-ти май, от 13 часа.
Публичното обсъждане на документа  ще се проведе в Конферентната зала на Двореца на културата.

Досега действалата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Перник падна в съда. С решение от 12 април Върховният административен съд остави в сила решението на Административния съд в Перник, с което поднормативният акт беше отменен отменя. Наредбата е приета при множество допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, беше само един от мотивите на магистратите.