Разширяват със Струма плана за развитие

Възстановяването на проводимостта на река Струма и укрепване на бреговете й през периода 2010-2013г. е приоритет, който ден преди наводненията общинските съветници в Перник записаха в Плана за развитие на Община Перник за този период.
Това се оказа необходимо заради разработеният от Общината проект и представен в Оперативна програма „Регионално развитие, който се отнася до почистване на речното корито и укрепване на бреговете на реката в района на пернишкия кв. Бела вода. …

Още – във вестник „Градски вестник“