Режат лента за нови гадинки в „Тева“

С официална церемония ще бъде открит обект „Благоустрояване на кв. Тева“, съобщават от фирмата за връзки с обществеността по проекта „Подобряване на градска среда в град Перник“.

Текстът на изпратената до медиите покана гласи:

Кметът на Община Перник и екипът за управление на Проект № BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 1. „Благоустрояване на кв.Тева“; 2. „Парк на предизвикателствата в местност Войниковец“; 3. „Мост над река Струма при ул. Струма“, Договор № BG16RFOP001-1.018-0002-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие имат удоволствието да Ви поканят на церемония по откриване на обект „Благоустрояване на кв. Тева“.
Дата: 09.05.2018 г., сряда
Начало: 11.00 ч.
Място: кв. Тева, пред бл.100