С 1,3 млн.лв. повече приходите в НАП – Перник

30 400 000 лева са събрани през първите шест месеца на годината от данъци и осигурителни вноски от офиса на Националната агенция за приходите в Перник. В сравнение със същия период на миналата година, събраните средства са с над 1 милион и 300 хиляди лева повече, информира пресаташето Ивайло Дюлгеров.
Събраните данъчни приходи от НАП – Перник за първите шест месеца на 2011 година са близо 15 млн. лева, което е с 1 400 000 лева повече, спрямо същия период на изминалата година.
Към 30 юни в НАП – Перник постъпленията по ДДС от пернишките фирми са над 6 млн. лева, което е с 330 хил. лева повече от шестте месеца на 2010 година. Постъпленията от корпоративен данък в бюджета за са 3 млн. лева, което е с 500 хил. повече от шестте месеца на миналата година. Приходите от данъци върху доходите на физически лица са над  5 милиона лева. До края на месец юни 2011 година са събрани 16 млн.лв. от осигурителни вноски, като близо 5 милиона лева са здравните осигуровки, колкото и за първите шест месеца на 2010 година.