Събраха в книга всичко за името на Перник

книга за името на ПерникСборникът съдържа източници от различни времена. Еднозначно обяснение за произхода на селищното име няма

Богат по съдържание сборник  за произхода и значението но селищното име Перник направиха служителите от Регионален исторически музей –Перник Иван Ерулски и Силвия Нотева. Докато правихме книгата разбрах, че почти нищо не знам по тази тема, колкото много и да съм чел, призна  Ерулски на представянето на сборника преди Деня на града.

В миналия четвъртък в Арт салона пред вярна за събитията на РИМ-Перник публика книгата представи бившия шеф на музея Огнян Аспров, който разказа в кратко слово хилядолетната история на Перник от древно тракийско селище до областен център със затихваща слава на индустриален център.

Книгата не дава еднозначен отговор откъде точно произлиза името „Перник”  и какво е неговото значение. Популярните тези, че е на името на славянския бог гърмотворец Перун или на болярина Перин, а така също и от думата „пер”, която пък значи скала са дообогатени. В изследването си за имено на Брезник Симеон Мильов достига до вероятностите името да произхожда от думата „бер/бир”, която  в тьорк-булгарския език е синоним за змей, дракон, но и благодат и владетел. Мильов допуска, че в славянска и гръцка езикова среда названието „бер+няк”(място на дракона, владетеля, благодатта – а знае се колко много храмове и свети места има около и върху  крепостния хълм) – да се е превърнало в Перник.

Сборникът съдържа и турски, сръбски, руски, френски и немски извори, в които се съдържа селищното име Перник. Разбира се публикувани са и други източници от най-старите времена, където Перник е споменат като селище.

Сборникът дава възможност да се придобие една по-широка представа за важното място  в региона, което имал Перник в различни епохи и  всъщност името, за чийто произход  няма едноднозначно обяснение, е достатъчен повод за гордост.