Започна ваксинацията и на говедата

Започна ваксинацията срещу син език и на едрите преживни животни. Ваксинацията се прави с цел придобиване на имунитет срещу заболяването. При говедата тя е

Read more

Нови правила за пасищата и мерите

Отдават терените според броя и вида на животните по цена, определена по пазарен механизъм Новите правила за пасищата,  мерите и ливадите вече са в

Read more