Продават училищата в Егълница и Сирищник

Училищата в селата Егълница и Сирищник са сред обектите, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Ковачевци. 78 500

Read more

Правят модерен стадион в Ковачевци

В Калище изграждат миниигрище, а в Ковачевци вдигат и 14 къщи за гостуващите отбори Модерен спортен комплекс правят в Ковачевци. В строителството на съоръженията

Read more

В Ковачевци чакат идеи за проектобюджета

В Ковачевци чакат идеи за проектобюджета. Всеки, който има конкретни предложения или искания по съставянето на основния финансов документ на общината за следващата година

Read more