Девети клас ще учи ”История славянобългарска”

Нито пада, нито изчезва „История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски от учебната програма, но ще се учи в 9 клас, а не 6 клас, както

Read more

Санират детската градина в Трън по проект

Община Трън ще кандидатства по «Красива България» с проект за саниране на детската градина «Ален мак». Проектът е на стойност 142 124 лв. с

Read more

За 2 години 87 момичета в капана трафик на хора

За последните две години към фондация „П.У.Л.С.” в Перник са се обърнали 87 момичета, пострадали от трафик на хора или в риск от трафик.

Read more