Търсят наематели за Бизнес инкубатора

Община Перник обяви, че отдава под наем помещения за образователни цели и офиси в сградата на  Бизнес инкубатора  в пернишкия квартал  „Могиличе“,  намиращ се на ул. „Св. Петка“ № 63. Залите са в много добро състояние и цените са алтернативни, уточняват от общината.
Гражданите, които желаят да наемат помещенията, трябва да пуснат заявления в общинската администрация.
Бизнес инкубаторът е създаден от сдружението „Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия“ по спечелен проект. Сдружението ползваше сградата и прилежащия  терен до края на юли миналата година, когато Общинският съвет взе решение да прекрати едностранно договора за безвъзмездното му ползване. Това стана по предложение  кмета на Общината Вяра Церовска, според което от 2010 г. насам Регионалният бизнесцентър (РБЦ) не е изпълнявал проект в партньорство с Община Перник по информация от  началника на отдела „Европейски и национални оперативни програми“. Освен това беше изтъкнато, че  е изтекъл и законоустановеният 10-годишен срок за безвъзмездно право на ползване на предоставената сграда и терен. РБЦ не попада и в специалните хипотези за придобиване на безвъзмездно право на ползване без търг или конкурс, беше посочено още в докладната.