Топлофикация-Перник в готовност за зимата

„Топлофикация“-Перник въвежда в работен резерв за предстоящата зима и Трети парогенератор, съобщи на пресконференция изп. директор Любомир Спасов. Извършва се подготовка, при евентуална авария на основната мощност, дружеството да има в готовност два резервни котела. Целта е сътресенията в топлоподаването да бъдат сведени до минимум, каза Спасов. През лятото е извършен ремонт на основния Пети парогенератор, като е подменена голяма част от нагревните повърхности на котела. Ремонти са правени във всички цехове на предприятието, както и по топлопреносната мрежа и сероочистващата инсталация. Отстранени са течове в основните топлопроводи, на много места в града е поставена секционираща арматура, с цел при пробив в мрежата топлоподаването да бъде спирано на възможно най-малко абонати. В момента се работело и по въвеждане в експлоатация на прикачваща помпена станция на топлопровода, която чувствително ще подобри качеството на топлоподаване към централната градска част и най-крайните квартали. „Подобряват се и трасетата за сгуроизвоз“, каза Спасов. Той съобщи, че на склад дружеството има над 100 000 тона въглища.