Укрепват речното корито на Струма в „Изток“

река Струма при Бела водаЗапочна реализацията на проекта за укрепване на коритото на река Струма в квартал „Изток“, съобщи кметът Ивайло Иванов. На обекта се работи от миналата седмица, като по речното корито ще бъде изградена система от подпорни стени по протежението от железния мост при „Албените“ до моста при Езиковата гимназия. Финансово проектът е осигурен от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Сумата за реализираните на заложените в проекта дейности възлиза на 551 000 лева и е одобрена в началото на 2012-та година. Изпълнител на строителните работи е фирма „Димел“. Като начало, теренът се подготвя с багери за последващото изграждане на подпорните стени.
При проливните дъждове през декември 2010 година, реката излезе от коритото си при „Албените“, където е с отстояние от блоковете на няколко метра. Придошлите води подкопаха и земния бряг и асфалтовата пешеходна алея. В този участък минава и тръбата на градския колектор, за който също имаше опасност да бъде подкопан.
Тази година изпускането на водата от язовир Студена не доведе до разливи и критично завишаване на речното ниво, отбеляза още Ивайло Иванов. Това е в резултат на предприетите превантивни мерки за премахване на дърветата и храстите по речния бряг, допълни кметът на „Изток“.