В Брезник обявиха телефони за лоши пътища

Община БрезникОбщина Брезник публикува на официалния си сайт телефони, на които жителите на населените места ще могат да подават сигнали при проблеми със снегопочистването и опесъчаването на улиците и шосетата през зимата. За осигуряването на проходимост на четвъртокласната пътна мрежа отговаря фирма „НИВЕЛ СТРОЙ” , а телефоните, които ще могат да ползват хората са 0878735915 и 0889030403.

Улиците в град Брезник както и част от Републиканска пътна мрежа /улиците „Г. Бунджулов” и ”Ан. Коцелянов”/ в чертите на града се почистват от общината, а телефонът за контакти е 0893334103.

Второкласните и третокласни пътища са отговорност на Областно пътно управление с териториална структурна единица Района пътна служба – Брезник.

Както „Градски вестник” вече писа в специална заповед са набелязани превантивни мерки за предстоящата зима. Съгласно нея, кметовете и кметски наместници освен, че трябва да създадат организация на територията на населените места за своевременното почистване на прилежащите тротоарни площи около обслужващи обекти, трябва и ежедневно да подават точна информация на дежурния по Общински съвет за сигурност за състоянието на пътната мрежа. Същото се отнася и за началника на Районната пътна служба. Ръководителите на фирми, учреждения, обществени организации,търговски обекти, наематели и собственици на сгради, както и физически лица са длъжни да извършват снегопочистване, непосредствено след спиране на снеговалежите на тротоарите и прилежащите площи на имотите си, както и да отстраняват висулките по сградите и натрупването от сняг.