Възможностите за инвестиции обсъждаха на българо- сръбски форум

бизнес форумЕксперти и предприемачи от България и Сърбия обсъдиха инвестиционния климат и мерки за насърчаване на инвестициите в България. Дискутирани бяха възможностите на община Перник за привличане на преки чуждестранни инвестиции, както и перспективите и проблемите пред големите инвестиции в областта.
Дискусията стана по време на инвестиционен форум в Перник в края на миналата седмица. Като пример за успешен инвестиционен проект за привличане на инвестиции чрез обучение бе даден Европейският политехнически университет. Специфична възможност за привличането на инвестиции в трансграничния регион са реиндустриализацията и клъстерите в България, бе посочено на форума. Разгледани бяха добри практики за развитие на съвместен бизнес с фирми от Република Сърбия. Направена бе презентация на резултатите от изследването на инвестиционния потенциал на трансграничния регион Перник- Нишава. Възможностите за инвестиции в своите общини представиха участници от Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци.
Във форума взе участие и областният управител на Перник Михаил Михайлов, а гости бяха икономическият съветник при Посолството на Република Сърбия в България Александър Миличевич, както и бизнес делегация от Ниш, ръководена от Владимир Додич- директор на Регионалния център за развитие на малки и средни предприятия и предприемачеството в Ниш.