Затвор за незаконна търговия с пиратки

Само шест обекта в цялата област- с разрешителни за пиротехниката

пираткиЗабранена е незаконната търговия с пиратки. Продавачи, които нямат разрешителни за пиротехниката, издадени от Служба КОС при Главна дирекция “Охранителна полиция”, попадат под ударите на Наказателния кодекс, като накзанието е от една до шест години лишаване от свобода, предупреждават от полицията.При извършването на търговия без съответното разрешение, когато е в големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, а при търговия в особено големи размери наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

Търговията с пиротехнически изделия се извършвана само в специализирани магазини, като изделията се излагат върху закрити лавици или под стъклен похлупак в заводска опаковка и в количества, необходими само за непосредствена продажба. На видно място в магазина се излага и списък на предлаганите пиротехнически изделия – всяко пиротехническо изделие следва да има инструкция за употреба на български език. Забранена е продажбата на видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка.

На територията на област Перник само шест търговски обекта имат издадено валидно разрешение за търговия с пиротехнически изделия към 17 декември. Съгласно разпоредбата на Наказателният кодекс, който предостави пиротехнически изделия на лице, ненавършило 18 години, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба до пет хиляди лева. Законът за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия налага възрастово ограничение, като в него е въведена забраната за продажбата на фойерверки от категория 1 (бенгалски огън, конфети и др.) на лица под 12 години, от категория 2 – на лица под 16 години, и от категория 3 – на лица под 18 години. Тези норми въвеждат изискването пиротехническите изделия в домашни условия да бъдат съхранявани на места, които не са достъпни за деца.

Забранена е употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1 (бенгалски огън, конфети и др.), в закрити помещения. За нарушаване на тази разпоредба е предвидено наказание глоба от 500 до 2500 лв.

При употреба на пиротехнически изделия трябва да бъдат спазвани указанията на производителя. Пиротехнически изделия без указания на български език и без обозначение за произхода им, както и повредени такива могат да бъдат опасни и да превърнат празника в трагедия. При боравенето с пиротехника не бива да се забравя, че изделията съдържат взривни вещества и смеси. Безотговорно и самонадеяно е да се консумира алкохол, след което да се пускат фойерверките – алкохолът силно повлиява чувството за критичност и забавя реакциите, предупреждават от полицията.

Кой има право да продава пиротехника

Само шест обекта на територията на област Перник имат право да продават пиротехника. Обектите са единствените, които към дата 17 декември 2014 година имат имат издадено валидно разрешение за търговия с пиротехнически изделия. И шестте обекта са на територията на областния град Перник.

Това са: ЕТ  “Васил Сергиев” –  ул. “Кракра” № 15 (ловното); ЕТ “Емилия Велинова – ЕМИРА” – ул. “Раковска”; “ЛОРИ” ООД – Перник, ул. “Граово” № 25 (стрелбището); “Оръжие консулт” ООД –кв. “Изток” и двата магазина на “КАУФЛАНД” – в центъра и в кв. Изток.